tradicija_mef_fakultet

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије је савремена институција знања са модерном концепцијом образовног система. Уз стручан професорски кадар и 15 година традиције, факултет поседује акредитоване све студијске програме за основне, мастер и докторске студије. Поред студијских програма, акредитација се односи и на научно-истраживачки рад кроз примењена и развојна истраживања. Активности научно – истраживачког рада подразумевају: израду и реализацију пројеката, организовање домаћих, међународних научних и стручних скупова, организацију међународне сарадње и издавачку делатност. МЕФ је активна организациона јединица под називом Институт за стратешки развој, предузетништво и пословне процесе. Студије на МЕФ Факултету организоване су према потребама друштвено-економског развоја Србије. То подразумева практичну наставу, низ тренинга које развијају менаџерске вештине и предузетнички дух. Настава је конципирана као симулација пословних функција, где студенти имају могућност да искусе процесе какви се догађају у реалним предузећима.

mef-menadzment

Основне студије
Оперативно-примењени менаџмент

· Менаџмент малих и средњих предузећа и одрживог развоја
· Менаџмент у спорту, здравству и туризму
· Менаџмент јавног сектора и синдикални менаџмент
· Менаџмент медија и комуникација

Мастер студије
Планско-процесни менаџмент

· Примењени менаџмент
· Менаџмент у спорту, здравству и туризму

mef-ekonomija-i-finansije

Основне студије
Примењена економија и финансије

· Банкарство и осигурање
· Рачуноводство и ревизија

Мастер студије
Примењена економија и финансије

· Банкарство и осигурање
· Рачуноводство и ревизија
mef-informacione-tehnologije

Основне студије:
Примењене информационе технологије

· Пословно право
· Финансијска и актурска математика
· Теорија одлучивања
· Анализа и логичко пројектовање
· Менаџмент ИС
· Управљање пројектима
· Програмирање мобилних комуникација
· Рачуноводствени ИС
· Софтверски партнери
· Менаџмент људским ресурсима
· Организационо понашање и корпоративна безбедност
· Безбедност и заштита ИС
· Виртуелно предузеће
· Интелигентни системи
· Менаџмент медија
· Интернет маркетинг
mef_cilj

Циљ

Циљ школовања јесте потпуно теоријско и практично оспособљавање кадрова из области примењеног менаџмента, економије, финансија и информационих технологија за рад у привреди, спорту, здравству, туризму, медијима, финансијском и јавном сектору, синдикатима и другим организацијама.

mef_misija

Мисија

Мисија факултета је стварање високостручног кадра оспособљеног да допринесе промени укупног привредног и друштвеног амбијента у Србији, усаглашавајући га са савременим друштвеним променама и тржишним кретањима. Иновативност, посвећеност студенту и усмереност ка савременом тржишту рада кроз теорију и праксу су наше компаративне предности, које гарантују успех на академском и стручном пољу.

mef_vizija

Визија

Визија Факултета је савремена образовна институција у области примењеног менаџмента, економије, финансија и информационих технологија, која тежи да одржи позицију снажног, поузданог и компетентног партнера многим водећим високошколским институцијама из земље и света. МЕФ визија подразумева школовање кадрова који су оспособљени да се равноправно надмећу у тржишној конкуренцији.

mef_DLS1

DLS (eng. Distance Learning Sistem) – систем учења на даљину реализује се на основним и мастер академским  студијским програмима. Акредитован  DLS студијски програм подразумева: праћење снимљених предавања, интернет комуникацију са професорима и асистентима, наставни садржај намењен за самостално усвајање градива, приступ интернет библиотеци, полагање тестова у реалном времену. Предност DLS система је у временској и географској неусловљености студента. У складу са расположивим временом, студент има слободан приступ наставном садржају (предавања, текст, аудио, видео материјал) на Moodle платформи 24 часа дневно, 7 дана у недељи. Публиковање наставног садржаја усаглашено је са предавањима на факултету. Концепт систем учења на даљину обезбеђује идентичан ниво знања дипломираних студената и признату диплому акредитованог студијског програма.

mef-fakultet-dls-studije-na-daljinu

Зашто МЕФ

· Традиција дуга 15 година.
· У саставу Универзитета Привредна Академија.
· Институт за стратешки развој, предузетништво и пословне процесе.

· Основне, мастер, докторске академске студије.
· Акредитовани сви студијски програми.
· Диплома призната у целом свету.

· DLS – Могућност студирања на даљину.
· Снимљена интернет предавања.
· Акредитован DLS студијски програм.

· Квалификован и стручан професорски кадар.
· Интерактивна настава.
· Менторски рад.
· Теорија и пракса.

· Индивидуалан рад и рад у малим групама.
· Интеркативна настава.
· Редовна процена знања.
· Развој пословне личности.

· Виртуелно предузеће.
· Иновационо-креативни центар.
· Креативна радионица.
· МЕФ клуб.

Погодности

· 12 рата, без камате.
· 10% попуста за једнократну уплату школарине.
· 50%  попуста за другог студента из исте породице.
· Бесплатне студије за трећег студента из исте породице.
· Бесплатно студирање за најбоље студенте генерације.

· Бесплатна литература.
· Бесплатан први испит.
· Бесплатне спортске активности у факултетским просторијама.
· Поподневна предавања за запослене студенте.

 

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Наслов поруке

Ваша порука

Адреса:
Немањина 4, 11 000 Београд
Телефони:
+381 11 26 43 390
+381 11 36 20 490

Е-пошта:
office@mef.edu.rs
Е-пошта студентске службе:
studentska.sluzba@mef.edu.rs